Kontakter︎︎︎    Sletteløkka Arrangementer
Inger Lise Høst  (leder)
︎︎︎ ilise@live.no

︎︎︎    Sletteløkka vel
Tommy Brøndbo Duklæt  (leder)
sjekk Facebook Sletteløkka vel for nærmere kontakt

︎︎︎    Oslo flerkulturelle mødre
Hamdi ︎ 921 10 912

︎︎︎    Kvinneguiden
Atiyeh (leder) ︎ 400 58 255

︎︎︎    Gartnergruppa
Pia Odahll
︎︎︎ pia_odahll@hotmail.com

︎︎︎    Barnas Røde kors
Aktivitet på torsdager ︎ 905 78 301
︎︎︎ bark.oslo.@redcross.no

︎︎︎    Bydel Bjerke
Nærmiljøprogrammet
︎︎︎ grendehus@bbj.oslo.kommune.no