Programrådet for Sletteløkka

Bydelen har et nærmiljøprogram for Sletteløkka som varer ut 2026. Målet er at Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. Et programråd er oppnevnt. Dette består av organisasjoner og beboere på Sletteløkka.

  1. Programrådet er et samarbeidsorgan for å sikre en god dialog mellom beboere/organisasjoner og bydels nærmiljøprogram om områdeløftet på Sletteløkka.

  2. Hensikten er å drøfte strategisk utvikling, samarbeidsformer, refleksjoner og gi tilbakemeldinger.

  3. Programrådet gir innspill til årlige handlingsplaner. 

  4. Det forventes at medlemmene av rådet har dialog med øvrige beboere og styret i organisasjonen som man møter på vegne av.

  5. Det kan opprettes egne arbeidsgrupper som jobber med enkelttema.

  6. Bydelen innkaller, leder og skriver referat.
Programrådet består av...

Inger Lise Høst
︎︎︎ leder Sletteløkka Arrangementer

Grete Opphus
︎︎︎ styremedlem Sletteløkka Arrangementer

Lene Karin Wiberg
︎︎︎ FAU Rødtvet skole  

Heshmat Hakimelahi
︎︎︎ styremedlem Sletteløkka vel 

Tommy Brøndbo Duklæt
︎︎︎ leder Sletteløkka vel

Kolås sameiet

Pia Odahll
︎︎︎ styreleder Askeia borettslag

Dušan Dišlioski
︎︎︎ styremedlem, Sletteløkka boligsameie

Ifrah I Mohamed
︎︎︎ beboer

Tron Hummelvoll
︎︎︎ beboer

Lars Eivind Bjørnstad
︎︎︎ prosjektleder, Bydel Bjerke

Ragnhild Olaussen
︎︎︎ programleder, Bydel Bjerke

Kari-Hilde Nordengen
︎︎︎ miljøarbeider Bydel Bjerke 

Alexander Eriksson Furunes
︎︎︎ arkitekt