Faste aktiviteter︎︎︎    Tirsdag  
Språkkafe
kl 17:00 – 19:00

︎︎︎    Torsdag  
Sykurs
kl 12:00

︎︎︎    Torsdag  
Barnas Røde kors 
kl 17:00 ︎︎︎ tilbud for unge fra 6 – 13 år ︎

︎︎︎    Fredag eller lørdag
Kvinnekvelder
Ca 2 ganger i måneden – annonseres på Facebook

︎︎︎    Fredag eller lørdag
Spillekvelder
Ca 2 ganger i måneden – annonseres på Facebook