Kom innom Grendehuset
mandag, tirsdag og torsdag
kl 12:00 – 17:00


Sammen skaper vi et bedre og triveligere Sletteløkka. Beboere, organisasjoner og bydelen samarbeider om et løft for området. Først skapte vi Sletteløkka Grendehus – et felleshus for aktivitet. Nå skal vi utvikle uteområdene.

Vi samarbeider om hva som skal gjøres og hvordan vi skal gjennomføre. Det betyr at beboere, organisasjoner og bydelens nærmiljøprogram, jobber sammen. Du kan komme med forslag og initiativ. Det kan være aktiviteter på grendehuset – eller det kan være fysiske tiltak som du/dere ønsker at vi skal realisere på Sletteløkka. Bydelen har fått penger fra Groruddalssatsningen til å etablere nye plasser for lek og aktivitet, beplanting, dyrkning, grillplasser, benker og annet.