Blomstrende Sletteløkka 


Du har kanskje lagt merke til mer blomster i område i sommer? Beboere har sørget for beplantning i krukker, foran oppganger og i bed. Mange har benytte seg av muligheten for å få 500 kroner i støtte til beplanting. det ar også blitt kåret «månedens grønne oppgang». Se hvem på facebooksiden «Sletteløkka Grendehus».


Støtte til gode ideer


Går du med en ide om aktivitet, er det mulig å søke om nabolagsmidler. Dette er støtte for å skape sosialt liv og aktivitet. Det skal støtte opp under mer spontane aktiviteter – og kommer i tillegg til bydelens ordinære frivillighetsmidler og grønne midler (som begge har søknadsfrist om våren).

For mer informasjon om nabolagsmilder.

Månedens trivselskaper


Stadig flere beboere engasjerer seg for felleskapet på Sletteløkka. Mange gjør jobber i det stille med oppgaver som ikke er så synlig, men likevel viktige oppgaver for å utvikle nabolaget på Sletteløkka. Månedens trivselskaper er en hyllest til alle dere som utfører små og store oppgaver. Forslag til månedens trivselskaper kan sendes Kari Hilde Nordengen.

Dyrking av grønnsaker 


Gartnergruppe har satt opp plantakasser foran Grendehuset for dyrking av urter og grønnsaker. Det er også dyrking andre steder på Sletteløkka Ønsker du delta med dyrking, er det bare å ta kontakt med gartnergruppa – eller stikk innom Grendehuset.

Pia Odahll leder gartnergruppa og er primus motor for dyrking. I år er det dyrking foran Grendehuset, men det kan bli flere steder på Sletteløkka, ut fra initiativ fra beboere som ønsker å engasjere seg med dyrking som del av Gartnergruppa eller på egenhånd.

Butikken

- gjenbruk av klær

Sletteløkka har sin egen gjenbruksbutikk i et lite kjellerlokale i Linderudsletta 3A. Her er det mulig å få bruk klær. Det er fine klær for barn og voksne. Åpen hver lørdag kl 12:00 – 14:00.